קצבה לניצולי שואה

זכויות יורשים לניצולי שואה

ישנה הגדרה כללית של ניצולי שואה, לפי הגדרה זו – ניצול שואה הוא אדם ששהה במדינות שנמצאו תחת שלטון גרמניה או תחת שלטון של מדינות שהיו עימה בברית במהלך מלחמת העולם השנייה ואותו אדם סבל בשל כך. להמשיך לקרוא

פיצוי ליוצאי רומניה

פיצויים בגין עבודה בגטו

לפני 45 שנים הוחלט במסגרת הסכם שנחתם בין גרמניה ובין ישראל, שניצולי שואה יקבלו פיצויים מגרמניה. לפי ההסכם, הגשת בקשה לגימלה מהביטוח הסוציאלי בגרמניה זהה לבקשה לגימלה מהביטוח הלאומי בישראל. כמו כן, נקבע שלאחר שניצול שואה נפטר, יכולים יורשיו להגיש תביעה לקבלת דמי הגימלה שמגיעים לו. להמשיך לקרוא

פיצוי ליוצאי רומניה

זכויות ניצולי שואה יוצאי רומניה

החקיקה החדשה שנקבעה על ידי בית המשפט הסוציאלי הפדרלי בגרמניה קבעה כי נפגעי שואה מגרמניה, יורשי הנפגעים (במידה שהניצולים נפטרו) ובני זוגם זכאים להגיש בקשה לקבלת קצבה בשל עבודתם בגטו. להמשיך לקרוא

פיצוי ליוצאי רומניה

פיצויים לילדי השואה

רבים תוהים בנוגע לקבלת פיצויים מגרמניה בגין היותם ילדים בשואה, או בגין ילדות עשוקה. במקרים מסוימים אכן ניתן לקבל פיצויים בגין ילדות עשוקה, אך משרדנו עוסק בתביעות קצבה בגין עבודה במהלך השהות הגטו, כך שבמרבית המקרים, ילדים היו צעירים מכדי לעבוד בגטו באופן רשמי ועל כן בדרך כלל אינם זכאים לתביעת קצבה זו.

במקביל, קיימים מקרים בהם המבוטח עצמו עבד כילד במהלך השהות בגטו, ובמקרה זה ניתן להגיש תביעה בגין עבודת גטו. במאמר נסקור את נושא הזכאות לפיצוי מגרמניה לילדי השואה.

להמשיך לקרוא

פיצוי ליוצאי רומניה

פיצויים לניצולי שואה

לפני 45 שנים יצא לפועל הסכם ביטוח סוציאלי בין גרמניה ומדינת ישראל. לפי ההסכם, ישנה זהות בין הגשת בקשה לקבלת קצבת זקנה או הגשת בקשה לקבלת קצבת שאירים לביטוח הלאומי בישראל ובין הגשת בקשה לקבלת קצבת זקנה או הגשת בקשה לקבלת קצבת שארים לביטוח הסוציאלי בגרמניה. להמשיך לקרוא

פיצוי ליוצאי רומניה

פיצויים מגרמניה לדור השני

חשוב לדעת שהביטוח הלאומי הגרמני יעניק קצבאות זקנה ושאירים גם לדור השני של ניצולי השואה. קיימים מספר תנאים מקדימים, כגון תאריך הפטירה של ניצול השואה וכד', אך באופן עקרוני זכויות סוציאליות של ניצול שואה עוברות בירושה לצאצאיו. להמשיך לקרוא

זכויות דור שני לניצולי שואה

דעו את זכותכם – זכויות דור שני לניצולי שואה

שנים רבות עברו מאז סיומה של מלחמת העולם השנייה, ועדיין, חיים בישראל ניצולי שואה שאינם מודעים לזכויותיהם, זכויות שמגיעות להם ואמורות להינתן להם ממשלות זרות וממדינת ישראל, ובדגש על הביטוח הלאומי הגרמני. במהלך השנים האחרונות חלו שינויים בחוק, שינויים אלו הובילו לכך שניצולים שלא היו זכאים לקבלת כספים בעבר זכאים לכך היום. במאמר זה נעסוק גם בפיצויים לדור שני של ניצולי שואה. נבין מהם הפיצוי לניצולי השואה וכן מה הפיצוי לדור שני של ניצולי שואה.

להמשיך לקרוא

פיצוי ליוצאי רומניה

פיצויים מגרמניה ליוצאי רומניה

לפניכם כל המידע הנחוץ על פיצויים מגרמניה ליוצאי רומניה: ביולי 2019 הכירה גרמניה ב-19 ערים כ"גטאות פתוחים". לפיכך, פיצוי ליוצאי רומניה ניצולי שואה ששהו ועבדו באחת מערים אלו בזמן המלחמה, או בני זוגם/יורשיהם באם נפטרו עשויים להיות זכאים לקצבאות זקנה/שארים מהביטוח הלאומי הגרמני. להמשיך לקרוא