תביעת קצבאות מגרמניה בגין עבודה בגטו – של ניצולים, בני זוגם ויורשיהם

בשנת 1975 נכנס לתוקף הסכם הביטוח הסוציאלי בין ישראל לגרמניה. על יסוד הסכם זה, דין בקשה לגימלה (קצבת זקנה או שאירים) שהוגשה לביטוח הלאומי הישראלי הינו כדין בקשה לגימלה שהוגשה לביטוח הסוציאלי בגרמניה. כחלק מהסכם זה עולה כי גם לאחר פטירתו של אדם, יורשיו רשאים לתבוע את דמי הגימלה שלו.

כמו כן, ולאחר מאבקים רבים, הכיר הביטוח הלאומי הגרמני לבסוף בעבודה בגטאות בתקופת השואה כעבודה לכל דבר. כלומר, העבודה מעניקה זכות לקצבה מהביטוח הלאומי בגרמניה. לזכותו של מי שעבד בגטו – אם מטעם היודנראט או ביוזמה אישית – נרשמו נקודות גימלה, המאפשרות תשלום קצבה חודשית. הקצבה משולמת הן כתשלום רטרואקטיבי מהמועד הרלוונטי (אך לא לפני ה-1 ביולי, 1997) והן כתשלום חודשי מיום אישור התביעה ועד ליום פטירת הניצול. לנקודות גימלה אלה מתווספות עוד נקודות, כגון בגין רדיפה, גידול ילדים, תקופות לימודים, ושאר גורמים רלוונטיים.

רבים מבין הניצולים הזכאים אשר עבדו בגטאות לא הגישו בקשה לגבלת הגימלה בגין עבודתם בגטו ורבים שהגישו את התביעה נדחו על ידי הביטוח הלאומי הגרמני. כמו כן, על פי נסיונינו המצטבר, קצבאות רבות שנפסקו על ידי הביטוח הלאומי הגרמני הינן חסרות או שגויות.

החקיקה החדשה

החקיקה החדשה של בית המשפט הסוציאלי הפדראלי הגרמני מאפשרות כיום לניצולים וניצולות, בני זוגם ויורשיהם להגיש בקשה לקצבה בין עבודה בגטו או להגיש בקשה לבדיקה חוזרת של בקשות שנדחו בעבר. החקיקה החדשה עשויה להגדיל את הקצבה הקיימת, או לפתיחה מחודשת של תביעה שנדחתה בעבר.

משרדנו פועל להגשת תביעות של יורשי עבודי הגטאות, זירוז הליכי התביעה ואישורה, הגשת התנגדויות וערעורים לשיפור הקצבה והגשת בקשה מחודשת עבור מי שתביעתו נדחתה בעבר. כמו כן, משרדנו פועל לשיפור והגדלת קצבאות שכבר מתקבלות, בהן קיימת זכאות להגדלת הקצבה.

לתשומת לבכם, אם אחד מהוריכם מקבל או קיבל בעבר פיצויי בריאות ממשרד האוצר או מהממשלה הגרמנית או פיצוי חד פעמי מרקן מרקל או ועידת התביעות, אין זה שולל קבלת קצבה בגין עבודה בגטו בה אנו עוסקים. אתם זכאים להגיש בקשה.

התנאים להגשת בקשה לפיצויים

מקרים לדוגמה

שאלות ותשובות

על מנת לבדוק את זכאותכם, אנא צרו איתנו קשר טלפוני או באמצעות הדואר האלקטרוני.