פיצויים מגרמניה לניצולי שואה

תביעת קצבאות מגרמניה בגין עבודה בגטו – של ניצולים, בני זוגם ויורשיהם

בשנת 1975 נכנס לתוקף הסכם הביטוח הסוציאלי לפיצויים מגרמניה לניצולי שואה בין ישראל לממשלת גרמניה. על יסוד הסכם זה, דין בקשה לגימלה (קצבת זקנה או שאירים) שהוגשה לביטוח הלאומי הישראלי הינו כדין בקשה לגימלה שהוגשה לביטוח הסוציאלי בגרמניה.

כחלק מהסכם זה עולה כי גם לאחר פטירתו של אדם, יורשיו רשאים לתבוע את דמי הגימלה שלו כפיצויים מגרמניה.

כמו כן, ולאחר מאבקים רבים, הכיר הביטוח הלאומי הגרמני של ממשלת גרמניה, לבסוף בעבודה בגטאות בתקופת השואה כעבודה לכל דבר. כלומר, העבודה מעניקה זכות לפיצוי לניצולי שואה מגרמניה דרך קצבה מהביטוח הלאומי בגרמניה.

לזכותו של מי שעבד בגטו – אם מטעם היודנראט או ביוזמה אישית – נרשמו נקודות גימלה, המאפשרות פיצויים לניצולי שואה בתשלום קצבה חודשית.

קצבת פיצויים מגרמניה, משולמת הן כתשלום רטרואקטיבי מהמועד הרלוונטי (אך לא לפני ה-1 ביולי, 1997) והן כתשלום חודשי מיום אישור התביעה ועד ליום פטירת הניצול מממשלת גרמניה. לנקודות גימלה אלה מתווספות עוד נקודות, כגון בגין רדיפה, גידול ילדים, תקופות לימודים, ושאר גורמים רלוונטיים.

רבים מבין הניצולים הזכאים אשר עבדו בגטאות לא הגישו בקשה של פיצויים לניצולי שואה לצורך קבלת הגמלה בגין עבודתם בגטו ורבים שהגישו את התביעה נדחו על ידי הביטוח הלאומי הגרמני. כמו כן, על פי ניסיוננו המצטבר, קצבאות פיצויים מגרמניה לשורדי שואה שנפסקו על ידי הביטוח הלאומי הגרמני הינן חסרות או שגויות.

תנאי הזכאות לפיצויים מגרמניה לניצולי שואה

פיצויים לניצולי שואה – החקיקה החדשה לגבי פיצויים מגרמניה

החקיקה החדשה של בית המשפט הסוציאלי הפדראלי הגרמני מאפשרות כיום פיצוי לניצולי שואה מגרמניה והסדרת לזכויות ניצולי השואה, לניצולים וניצולות, בני זוגם ויורשיהם להגיש בקשה לקצבה בין עבודה בגטו או להגיש בקשה לבדיקה חוזרת של בקשות שנדחו בעבר.

החקיקה החדשה לגבי פיצויים מגרמניה לשורדי שואה עשויה להגדיל את הקצבה הקיימת, או לפתיחה מחודשת של תביעה לפיצויים מגרמניה שנדחתה בעבר של פיצויים לניצולי שואה.

משרדנו פועל להגשת תביעות פיצויים מגרמניה, מול ממשלת גרמניה, של יורשי עבודי הגטאות, זירוז הליכי התביעה ואישורה, הגשת התנגדויות וערעורים לשיפור הקצבה והגשת בקשה מחודשת עבור מי שתביעתו נדחתה בעבר. כמו כן, עו"ד סיבר וויצקר פועל לשיפור והגדלת קצבאות שכבר מתקבלות, בהן קיימת זכאות להגדלת הקצבה.

לתשומת לבכם, אם אחד מהוריכם מקבל או קיבל בעבר פיצויי בריאות ממשרד האוצר או מממשלת גרמניה או פיצוי חד פעמי מרקן מרקל או ועידת התביעות, אין זה שולל קבלת קצבה בגין עבודה בגטו יחד עם פיצויים מגרמניה בהם אנו עוסקים. אתם זכאים להגיש בקשה.

על מנת לבדוק את זכאותכם לפיצויים מגרמניה לניצולי שואה, אנא צרו איתנו קשר טלפוני או באמצעות הדואר האלקטרוני!