ארכיון הקטגוריה: מאמרים

בהתאם לאיזה חוקים פועלת הרשות לזכויות ניצולי השואה?

בהתאם לאיזה חוקים פועלת הרשות לזכויות ניצולי השואה?

הרשות לזכויות ניצולי שואה פועלת מטעם מדינת ישראל ואחראית על תגמול ניצול השואה ונכי המלחמה. הרשות פועלת בהתאם לחוקים שונים, חוקים אלו הינם:

  • חוק נכי המלחמה בנאצים
  • חוק הטבות לניצולי שואה
  • חוק נכי רדיפות הנאצים
  • חוק ההסדרים 2001 – בו חל תיקון של חוק נכי רדיפות הנאצים

להמשיך לקרוא

מהי עבודה בגטו? על "עבודה מרצון" בגטו

מהי עבודה בגטו? על "עבודה מרצון" בגטו

לפני 13 שנים הודיעה ממשלת גרמניה כי היא עתידה לשלם פיצויים סמליים לניצולי שואה שעבדו בגטו מרצון.

הודעה זו עוררה תגובה חריפה בקרב ניצולי שואה רבים, ניצולים אלו לא הבינו כיצד ניתן להסיק את המסקנה שהם רצו לעבוד למען הגרמנים, לכן חשוב להבין את כוונתה של גרמניה ואת התנאים לקבלת הפיצוי החד פעמי אותו ניתן לקבל דרך הקרן לעבודה מרצון בגטאות.

להמשיך לקרוא

פיצויים מגרמניה לנפגעי רדיפות הנאצים

פיצויים מגרמניה לנפגעי רדיפות הנאצים

193,800 ניצולי שואה מתגוררים בישראל (נכון לסוף שנת 2019) ובכל יום נפטרים עשרות ניצולים. 25% מהניצולים שחיים בישראל נמצאים מתחת לקו העוני.

על ידי קבלת פיצויים מגרמניה יכולים אותם ניצולים לשפר את רמת חייהם ולאפשר לעצמם לחיות בכבוד, אך לצערנו, לא כל הניצולים מודעים לכך שהם זכאים לקבלת פיצויים וחלק מהם הגישו בקשה לקבלת קצבאות אך נדחו.

מעבר לכך, חלו לאורך השנים עדכונים שונים בחוק וניצולים רבים אינם מעודכנים בנוגע לשינויים הללו.

להמשיך לקרוא

מה הן הזכויות לאלמנים של ניצולי שואה?

פיצוי לניצולי שואה – מה זה בדיוק אומר?

180,000 ניצולי שואה חיים בישראל ו- 25% מהם חיים בעוני. במקרים רבים ניצולי השואה אינם מודעים לזכויותיהם, זכויות אלו יכולות לסייע להם מאוד ולשנות את מצבם הכלכלי בצורה משמעותית.

להמשיך לקרוא

פיצויים לניצולי שואה

פיצויים לניצולי שואה

לפני 45 שנים נכנס לתוקף הסכם חשוב מאוד שנחתם בין ישראל וגרמניה – הסכם הביטוח הסוציאלי לפיצויים לניצולים. לפי ההסכם, יהיו בקשה לגמלה שהוגשה לביטוח הסוציאלי הגרמני ובקשה לגמלה שהוגשה לביטוח הלאומי בישראל, זהות.  להמשיך לקרוא

קצבה לניצולי שואה

זכויות יורשים לניצולי שואה

ישנה הגדרה כללית של ניצולי שואה, לפי הגדרה זו – ניצול שואה הוא אדם ששהה במדינות שנמצאו תחת שלטון גרמניה או תחת שלטון של מדינות שהיו עימה בברית במהלך מלחמת העולם השנייה ואותו אדם סבל בשל כך. להמשיך לקרוא

פיצוי ליוצאי רומניה

פיצויים בגין עבודה בגטו

לפני 45 שנים הוחלט במסגרת הסכם שנחתם בין גרמניה ובין ישראל, שניצולי שואה יקבלו פיצויים מגרמניה. לפי ההסכם, הגשת בקשה לגימלה מהביטוח הסוציאלי בגרמניה זהה לבקשה לגימלה מהביטוח הלאומי בישראל. כמו כן, נקבע שלאחר שניצול שואה נפטר, יכולים יורשיו להגיש תביעה לקבלת דמי הגימלה שמגיעים לו. להמשיך לקרוא

פיצוי ליוצאי רומניה

זכויות ניצולי שואה יוצאי רומניה

החקיקה החדשה שנקבעה על ידי בית המשפט הסוציאלי הפדרלי בגרמניה קבעה כי נפגעי שואה מגרמניה, יורשי הנפגעים (במידה שהניצולים נפטרו) ובני זוגם זכאים להגיש בקשה לקבלת קצבה בשל עבודתם בגטו. להמשיך לקרוא