קצבת שארים מגרמניה

קצבת שארים מגרמניה

אלמנים ואלמנות של ניצולי שואה שהיו זכאים לקבלת פנסיה סוציאלית מגרמניה רשאים לפנות אל הביטוח הסוציאלי בגרמניה ולהגיש תביעה לקצבת שארים, כאשר החוק הגרמני מגדיר אלמן ואלמנה באופן השונה מהאופן בו מוגדרים אלמנים בישראל – החוק הגרמני אינו מגדיר אדם כאלמן או אשה כאלמנה במקרה שבני הזוג היו ידועים בציבור.

זכאותם של האלמנה או האלמן לקבלת הפנסיה הסוציאלית מתחילה מהמועד בו הניצול שעבד בגטו נפטר או לחלופין – מהתאריך 1.7.1997, כאשר התאריך המאוחר ביותר הוא המועד בו מתחילה הזכאות.

יש לציין כי במידה שהניצול שנפטר ועבד בגטו לא הגיש תביעה לקבלת פנסיה סוציאלית מגרמניה במהלך חייו, עדיין יתכן מצב בו יהיו האלמן או האלמנה זכאים לקצבה זו. הגוף הקובע אם יהיו האלמן או האלמנה זכאים לקבלת הפנסיה הוא הביטוח הסוציאלי הגרמני.

תנאי הזכאות לקבלת קצבת שארים מגרמניה

כפי שצוין- זכאים אלמן או אלמנה של ניצול שעבד בגטו לקבלת פנסיה סוציאלית מגרמניה, כאשר החוק הגרמני אינו מגדיר אלמן או אלמנה במידה שבני הזוג היו ידועים בציבור. 

הפנסיה הסוציאלית משולמת מהמוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה. 

ניתן להגיש את הבקשה לקבלת קצבת השארים גם במקרה שהניצול שעבד בגטו נפטר לפני שהוא הגיש את התביעה לקבלת קצבת זיקנה מגרמניה, כאשר הזכאות לקבלת קצבת השארים תלויה במבחן הכנסה.

פיצויים לניצולי שואה

פיצויים לניצולי שואה

כיצד ניתן לממש את הזכות לקבלת קצבת שארים מגרמניה?

במידה שאלמן או אלמנה מעוניינים להגיש תביעה לקבלת קצבת שארים מגרמניה, עליהם למלא מספר טפסים: בקשה לקבלת קצבת אלמנה או אלמן עבור שארים של עובדי גטאות בתקופת השואה, טופס הצהרה על כך שהאלמן או האלמנה לא נישאו מחדש, טופס הצהרה על הנתונים המופיעים בחשבון הבנק של האלמן או האלמנה וטופס אישור חיים.

את הטפסים יש למלא בשפה הגרמנית או בשפה האנגלית, לחתום עליהם ולבצע אימות חתימה, על אימות החתימה להתבצע על ידי גורם רשמי. 

בנוסף, יש לצרף לבקשה מסמכים ואישורים שונים. מסמכים אלו הינם: תעודת פטירה מקורית, עותק מתיק הפיצויים של הנפטר ואישור על זכאותו לקבלת תגמולים מהגוף המשלם, אישורי הכנסה מכל מקורות ההכנסה ומתחילת החודש העוקב לפטירתו של הניצול, תמצית רישום של האלמנה או האלמן ועותק מאומת של הכתובה או של תעודת הנישואים.

ניתן להבין כי יש לספק לא מעט מסמכים כדי להגיש בקשה לקבלת קצבת שארים מגרמניה. 

כדי להפוך את התהליך לפשוט יותר וכדי לוודא שאכן ישנה זכאות לקבלת קצבת השארים מגרמניה, רצוי לפנות אל גורם מקצועי. אנו – במשרד עו"ד סיבר ווייצקר מתמחים בתחום ונוכל לסייע לכם לערוך את הבדיקה. במידה שאתם אכן זכאים, נוכל לסייע לכם לקבל את הקצבה.

אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לעזור לכם בכל הדרוש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *