פיצויים מגרמניה - שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

אני בן/בת לניצולי שואה שנפטרו. האם אני זכאי לקיצבה חודשית?

תשובה: במצב כזה לא קיימ זכאות לקצבה חודשית, אלא לתשלום רטרואקטיבי חד פעמי. קבלת וגובה התשלום תלויים במשך חייהם של הוריך לאחר יוני, 1997.

האם באפשרותי לקבל תשלום זה גם אם הוריי כבר קיבלו גמלה מגרמניה?

תשובה: באופן כללי כן. רבים אינם מכירים את ההבדל בין גימלה המשולמת כפיצוי על נזק בריאותי על ידי ה-BEG הגרמני, או דרך משרד האוצר הישראלי, לבין קצבת זקנה או קצבת אלמנות מהביטח הלאומי הגרמני. קצבת ה-BEG, שיתכן שהוריך קיבלו, אינה קשורה לתשלומי הביטוח הלאומי הגרמני.

אם הוריי היו בגטו ועבדו שם, אבל לא עבדו בישראל לאחר המלחמה, האם אני זכאי לקבלת הגמלה?

תשובה: אם חיו בישראל אחרי המלחמה, הכרחי שהם הגישו בקשה לביטוח הלאומי הישראלי, אך לא הכרחי שעבדו בישראל. גם אנשים של עבדו בישראל ושלא שילמו ביטוח לאומי הגישו בקשות לגמלה. אם הוריך חיו בחו"ל לאחר המלחמה, התשובה תלויה באמנות הביטוח הסוציאלי שבין גרמניה לארץ שבה חיו.

האם קיימת מגבלת זמן להגשת התביעה?

תשובה: כרגע אין הגבלת זמן, אך החוק עשוי להשתנות. כמו כן, קיימת האפשרות שאם תמתין זמן רב מדי, הרי שזכויותיך עשויות לאבד את תוקפן. אם הניצול עדיין בין החיים, מומלץ להגיש את התביעה בשמו בהקדם. סיכויי תביעה שמוגשת על עוד הניצול בחיים הם הגבוהים ביותר.

איך מחולק התשלום בין יורשי המשפחה?

תשובה: במקרה ונפטרו ההורים, החלוקה תתבצע בהתאם לחוק הירושה. במקרה שאין צוואה התשלום מחולק בדרך כלל במידה שווה בין היורשים. אם אחד היורשים נפטר, הרי שיורשיו יקבלו את חלקו.

הורי ז"ל קיבלו בעבר סכום כסף כלשהו מגרמניה. אין לי מושג מדוע. איך אוכל לדעת זאת?

תשובה: כחלק מתהליך הטיפול משרדנו יבצע מחקר ארכיוני מקיף לשם שיחזור המקרה ובדיקת המסמכים הרלוונטיים. כמו כן, במקרי גמלה נבדוק האם ישנה אפשרות לשיפור הגלמה שהתקבלה בעבר על פי נסיוניננו, קצבאות רבות הן שגויות או חסרות.

קראו: